TERMINY OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WRZESIEŃ

02.09.2019         – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

19.09.2019         –  wywiadówki- spotkanie z rodzicami godz.

 • Klasy 0 – 1 i 4 – 5           17.00
 • Klasy 2, 6 i 7                  17.30
 • Klasy 3 i 8                      18:00

PAŹDZIERNIK

14.10.2019 –      Dzień Edukacji Narodowej

30.10.2019 r.-    konsultacje dla klas 1 – 8 godz. 17:00 – 18:00

LISTOPAD

01.11.2019–        Dzień Wszystkich Świętych– dzień ustawowo wolny

11.11.2019 –       Święto Niepodległości – dzień ustawowo wolny

13.11. 2019        Wywiadówka dla klas 0 – 8 godz. 17:00 – 18:00

 27-28-29.11.2019            próbny egzamin dla kl.  VIII

GRUDZIEŃ

09.12.2019         –  termin wystawienia propozycji ocen na śródrocze

12.12.2019         –  wywiadówki- spotkanie z rodzicami godz.

 • Klasy 0 – 1 i 4 – 5           17.00
 • Klasy 2, 6 i 7                  17.30
 • Klasy 3 i 8                      18:00

20.12.2019         – wigilia w szkole

23.12.2019-31.12.2019 -Zmowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

01.01.2020         Nowy Rok- dzień ustawowo wolny

06.01.2020         Święto Trzech Król- dzień ustawowo wolny

10.01.2020         termin wystawienia ocen śródrocznych

13.01.2020         26.01.2020 FERIE ZIMOWE

LUTY

05.02.2020         –  wywiadówki- spotkanie z rodzicami godz.

 • Klasy 0 – 1 i 4 – 5           17.00
 • Klasy 2, 6 i 7                  17.30
 • Klasy 3 i 8                      18:00

MARZEC  

9 – 11.03.2020   – rekolekcje dla klas 1 – 8

26.03.2020         – konsultacje dla rodziców godz.17.00 – 18.00

KWIECIEŃ

01.04.2020         -X Giełda Szkół Ponadpodstawowych

09.04.2020-14.04.2020 –  wiosenna przerwa świąteczna

21-22-23.04.2020 egzamin  dla kl. VIII ; pozostałe klasy dni wolne z puli dyrektora

23.04.2020         – Spotkanie z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych – wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – godz. 18:00

MAJ

01.05.2020         dzień ustawowo wolny

08.05.2029         Dzień Patrona

22.05.2020         termin wystawienia propozycji ocen

26.05.2020         wywiadówki- spotkanie z rodzicami

 • Klasy 0 – 1 i 4 – 5           17.00
 • Klasy 2, 6 i 7                  17.30
 • Klasy 3 i 8                      18:00

CZERWIEC

11.06.2020         Boże Ciało- dzień ustawowo wolny

12.06.2020         – dzień wolny z puli dyrektora

18.06.2020         termin wystawienia ocen na koniec roku szkolnego

26.06.2020 uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019-2020