1. >>Regulamin świetlicy szkolnej<<

Zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej nr 1 w Sierakowicach do świetlicy przyjmowane będą dzieci obojga rodziców lub osób samotnie wychowujących dzieci wyłącznie pracujących oraz uczniowie dowożeni autobusem szkolnym z miejscowości: Stara Maszyna i Mrozy.

Zapisy do świetlicy w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będą w dniach 02-06 września 2019 r. Kartę zgłoszeniową i formularz zaświadczenia o zatrudnieniu można pobrać u wychowawców świetlic w salach 35 (klasy 0-III) i 41 (klasy IV-VIII) oraz na stronie internetowej szkoły.

Wnioski składane przez rodziców nie spełniających kryteriów zapisu lub po terminie rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Do pobrania

Karta zgłoszeniowa – doc

Karta zgłoszeniowa – pdf

Zaświadczenie o zatrudnieniu