Samorząd Uczniowski r. szk. 2018/2019

Prowadzi działalność za pośrednictwem wybranej przez siebie Rady Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  – Jakub Dejk z VIII a
Zastępca Przewodniczącego  – Olga Chmurzyńska z VII a
Zastępca Przewodniczącego  – Julia Król z VI c
 
 
 
Wybór SU odbywa się każdego roku w powszechnych wyborach.
Cele: wychowanie ku wyższym wartościom ogólnoludzkim (prawda, piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność); pomoc w zrozumieniu siebie, innych ludzi i otaczającego świata, pokazywanie wpływu rodzinnych decyzji, wyborów, stawianych celów i dróg osiągnięcia na zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu (rodzina, szkoła, miejscowość, kraj); wdrażanie do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia i życiu w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym; zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miejscowości, regionu, kraju, Europy, świata; wybory do SU; wyjazdy do kina i teatru; kwesta na rzecz PCK, Fundacji „Wszystko dla dzieci”, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”; poczta walentynkowa 14 lutego; mini-lista przebojów; 1-szy dzień wiosny; redagowanie artykułów do szkolnej gazetki „Halo Puchatek”; debaty i warsztaty na nurtujące młodzież problemy; konkursy plastyczne; „Sprzątanie świata” oraz dyskoteki szkolne; współpraca z organami szkoły: radą pedagogiczną, radą szkoły, radą rodziców.
Opiekunem organizacji jest pani Ewa Kasperek.