Zapraszamy uczniów naszej szkoły do biblioteki. Panie bibliotekarki czekają na Was w następujących godzinach:

Dzień tygodnia Maria Płotka Paulina Dułak
Poniedziałek 8:45 – 13:45 7:45 – 15:00
Wtorek 8:45 – 15:00 7:45 – 13:15
Środa 8:45 – 15:00 7:45 – 13:45
Czwartek 8:45 – 15:00 7:45 – 13:45
Piątek 8:45 – 15:00 7:45 – 13:00

Zapraszamy Czytelników w każdym wieku – tych malutkich i największych. Nic tak nie rozwija wyobraźni jak książka!

Do zobaczenia!

Historia sięga 01 IX 1969r. , kiedy to władze oświatowe przyznały ówczesnej szkole podstawowej etatowego bibliotekarza p. Klarę Węsierską. 03 XI 1967r. dokonano uroczystego otwarcia biblioteki. Obecnie z biblioteki szkolnej korzysta około 1300 czytelników, księgozbiór liczy 22 tys. woluminów oraz środki audiowizualne.
Działalność placówki skupia się na:

1) przygotowywaniu uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji poprzez rozwój edukacji i kultury czytelniczej, wdrażanie do pracy z książką i innymi dokumentami, działalność informacyjną w małej czytelni, sukcesywne wzbogacanie księgozbioru;
2) uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury poprzez propagowanie książek i piśmiennictwa ( rocznice, pasowanie na czytelnika);
3) inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań poprzez kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na określony temat, przygotowywanie bibliografii i literatury na konkursy organizowane w szkole;
4) kultywowanie tradycji narodowej kraju, regionu, szkoły, biblioteki poprzez organizowanie wystaw dotyczących tradycji rodzinnych związanych z polską obyczajowością, gromadzenie materiałów o Sierakowicach.

Panie bibliotekarki: Maria Płotka, Paulina Dułak